!!! NISKOPROCENTOWA POŻYCZKA INWESTYCYJNA NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WYSOKOŚCI DO 50 00,00 ZŁ. !!!

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
W GORZOWIE WLKP.

Z  A  P  R  A  S  Z  A
WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW DO SKORZYSTANIA
z pożyczki niskooprocentowanej
na cele inwestycyjne

Pożyczka inwestycyjna przeznaczona jest  dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie województwa lubuskiego, w ramach projektu współfinansowanego z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Korzystne i elastyczne warunki finansowania:
–  maksymalna kwota pożyczki – 50 000,00 zł.
 –  maksymalny okres spłaty – 60 m-cy
  oprocentowanie preferencyjne – 2,15% w skali roku
–  karencja w spłacie kapitału – do 6 m-cy
  wkład własny – minimum 10% wartości przedsięwzięcia
  zabezpieczenie – minimum 100% udzielonej pożyczki
–  spłata w okresach miesięcznych

Cel finansowy:
 –  rozwój działalności gospodarczej, .
 – finansowanie inwestycji miedzy innymi takich jak: zakup materiałów, sprzętu, urządzeń, budowa lub modernizacja  obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
 –  tworzenie nowych miejsc pracy,
 –  wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych,
 –  zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia lub aparaty,
 –  inne cele gospodarcze w ramach rozwoju MŚP.

Bliższe informacje:              tel. 510 134 353      wzdzpozyczki@zdz.gorzow.pl

Załączniki do pobrania: