Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego uzyskał certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie edukacji i kształcenia w systemie szkolnym i kursowym, usług doradczych ogólnych, proinnowacyjnych i informacyjnych oraz finansowych dla przedsiębiorców.

„Jakość naszych usług to spełnienie wymagań i oczekiwań klientów” – to polityka jaką prowadzi Zakład i która wyraża się poprzez:

  • efektywne funkcjonowanie Sytemu Zarządzania Jakością
  • planowy i systematyczny wzrost jakości świadczonych oraz oferowanych usług
  • sprostanie rosnącym wymaganiom klienta
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników
  • Najwyższe Kierownictwo WZDZ zobowiązuje się realizować działania statutowe zakładu, przestrzegać wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10 i elementów ciągłego doskonalenia SZJ

Dla WZDZ najcenniejsze jest zadowolenie naszych słuchaczy z wysokiego poziomu realizowanych przez nas projektów i kursów, których ukończenie otwiera nowe perspektywy zawodowe. Dzięki usługom realizowanym na rzecz przedsiębiorstw wzrasta ich poziom konkurencyjności i innowacyjności.