Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. dysponuje siecią terenowych i specjalistycznych placówek szkoleniowych, wymienionych na poniższej liście: