Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kostrzynie zaprasza na kursy i szkolenia:

Na w/w kursy prowadzimy nabór. Kurs rozpoczynamy w momencie zebrania odpowiedniej liczby zgłoszeń.

 

OGŁASZAMY NABÓR NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 3 letnie

Szkoła dla absolwentów  szkoły  podstawowej, gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Osoby  które  ukończyły  zasadniczą szkołę zawodową  -zostają  przyjęte  na   trzeci  semestr do klasy  drugiej.

DO SZKOŁY POLICEALNEJ:

  • OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
  • Technik BHP
  • Technik INFORMATYK
  • Technik GEODEZJI

Dla dorosłych na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie.

 

Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych, wydajemy:

-legitymacje szkolne uprawniające do zniżek w środkach komunikacji,

-zaświadczenia do ZUS-u, KRUS-u. Nauka odbywa się w systemie zaocznym.

Okresem zaliczeniowym jest semestr, po którym następuje zaliczenie przedmiotu u wykładowcy.

Szczegółowe informacje i zapisy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego

Ul. Kopernika 4a ( budynek MZK)

66-470 Kostrzyn nad Odrą

tel. (95) 727 96 68

tel . kom.  609 824 064

e-mail: okz.kostrzyn@zdz.gorzow.pl