W metodzie MMA wykorzystuje się elektrodę otuloną, która składa się z metalowego rdzenia pokrytego sprasowaną otuliną. Pomiędzy końcem elektrody a spawanym materiałem wytwarzany jest łuk elektryczny. Elektroda topi się i krople stopionego metalu elektrody przenoszone są poprzez łuk płynnego jeziorka spawanego metalu tworząc po ostygnięciu spoinę.

NazwaSpawanie elektrodą otuloną (MMA 111)
Liczba godzin 90h praktyki
Do kogo skierowanyukończone 18 lat, ukończona szkoła zawodowa (zasadnicza lub średnia), świadectwo lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza.
Zakres tematyczny1. Procesy spajania i pokrewne spawaniu oraz rysunek techniczny w spawalnictwie
2. Materiały podstawowe oraz materiały dodatkowe
3. Podstawy elektrotechniki oraz urządzenia i sprzęt do spawania
4. Technika i technologia spawania
5. Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych oraz konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie
6. Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy oraz przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa
7. Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych
8. Zajęcia praktyczne
Cel kursu zdobycie umiejętności spawania łukowego elektrodą otuloną – 111 w zakresie wykonywania spoin czołowych w złączach rur oraz uzyskanie kwalifikacji/ uprawnień w odpowiednim zakresie.
Masz pytania? Kliknij tutaj

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja