Spawanie metodą TIG polega na wytwarzaniu łuku elektrycznego za pomocą nietopliwej elektrody wolframowej w osłonie gazu obojętnego.

NazwaSpawanie metodą TIG
Liczba godzin115 (teoria 25, praktyka 90)
Do kogo skierowanyukończone 18 lat, ukończona szkoła zawodowa (zasadnicza lub średnia), świadectwo lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza.
Zakres tematyczny 1. Procesy spajania i pokrewne spawaniu
2. Rysunek techniczny w spawalnictwie
3. Materiały podstawowe
4. Materiały dodatkowe
5. Podstawy elektrotechniki
6. Urządzenia i sprzęt do spawania
7. Technika i technologia spawania
8. Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych
9. Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie
10. Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy
11. Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa
12. Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych
13. Zajęcia praktyczne
Cel kursunabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku spawacza metodą TIG oraz zdobycie stosownych uprawnień, zaświadczeń.
Masz pytania? Kliknij tutaj

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja