Wymagania wstępne dla kandydatów:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora podestów ruchomych nożycowych

Zakres tematyczny:
– wiadomości o dozorze technicznym
– budowa części mechanicznej
– budowa części elektrycznej (zasilanie, napęd i sterowanie)
– aparaty i urządzenia bezpieczeństwa
– budowa części pneumatycznej lub hydraulicznej
– obsługa i konserwacja
– BHP
– zajęcia praktyczne

Liczba godzin: 34.

Po ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu państwowego przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego kursant otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu oraz uprawnienia UDT do obsługi podestów ruchomych.

Masz pytania? Kliknij tutaj

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja