Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Strzelcach Kraj. zaprasza na KURS PEDAGOGICZNY dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Adresaci kursu:

  • instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
  • mistrzowie – właściciele i pracownicy zakładów usługowych, rzemieślniczych, handlowych i produkcyjnych,
  • pracownicy i kadra kierownicza prowadząca instruktaż ogólny,
  • osoby prowadzące szkolenia wewnętrzne,
  • wszyscy zainteresowani zdobyciem kwalifikacji pedagogicznych.

Cel i korzyści:
Uzyskanie przez słuchaczy wymaganych kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Ukończenie szkolenia jest warunkiem przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych, zakładach produkcyjnych, placówkach służb zdrowia, jednostkach administracji publicznej, samorządu terytorialnego i innych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244 poz. 1626).

Więcej informacji:
tel. 95 76 34 275
66-500 Strzelce Krajeńskie
ul. Słowackiego 15g
tel./fax. (095) 763 42 75
okz.strzelce@zdz.gorzow.pl