Kursy przeznaczone dla osób chcących pozyskać lub poszerzyć umiejętności z zakresie prac administracyjnych i komputerowych z użyciem najpopularniejszych programów – Płatnik, Symfonia, MS Excel i innych. Absolwenci uzyskują stosownie zaświadczenia i certyfikaty.