Cel szkolenia:

Nabycie praktycznych umiejętności oraz niezbędnej wiedzy na temat organizacji pracy administracyjno-biurowej.

W programie między innymi:

  • obsługa komputera z wykorzystaniem programu Windows, pakiet Office, program kadrowo – płacowy, telefon, fax, ksero,
  • organizacja pracy biurowej, zadania sekretariatu, organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji, ewidencjonowanie, archiwizacja dokumentów, dokumentacja handlowa, faktury vat, rachunki, klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt, techniki sporządzania różnych dokumentów biurowych, rozliczanie podróży służbowej,
  • przepływ informacji w zarządzaniu biurem,
  • wybrane zagadnienia z marketingu,
  • zasady efektywnej komunikacji.

Liczba godzin: 80

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności oraz wydaniem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu.

Masz pytania? Kliknij tutaj

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja