Uczestnikami kursu mogą być osoby pragnące zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu rachunkowości lub dostosować posiadaną wiedzę do wymagań związanych z informatyzacją księgowości.

Zakres tematyczny:

  • Teoria rachunkowości,
  • Obsługa komputera,
  • Program finansowo – księgowy

Liczba godzin 115

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach finansowo – księgowych poprzez:

  • przyswojenie wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów oraz przepisów podatkowych,
  • zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się komputerem oraz wykorzystania wybranych funkcji pakietu MS Office w pracy księgowego,
  • opanowanie obsługi komputerowego programu do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia na wzorze MEN oraz certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

 

Masz pytania? Kliknij tutaj

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja