WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W GORZOWIE WLKP. ZAPRASZA DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE „FABRYKA KWALIFIKACJI – ZDOBĄDŹ PRACĘ DZIĘKI NOWYM UMIEJĘTNOŚCIOM” nr  RPLB.06.02.00-08-0005/20.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2021 r. – 31.05.2023 r.

CELEM PROJEKTU jest podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 40 os. (23K, 17M – w tym 5 ON oraz 3 os. powyżej 50 r.ż.) biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubuskiego pozostających w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

KRYTERIA JAKIE MUSISZ SPEŁNIAĆ BY ZOSTAĆ ZAKWALIFIKOWANYM:

  • wiek 30 lat i więcej,
  • brak zatrudnienia (bierność zawodowa),
  • zamieszkanie na terenie woj. lubuskiego,
  • niskie kwalifikacje,
  • bycie osobą w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobieta, osoba z niepełnosprawnościami, osoba w wieku powyżej 50 roku życia, osoba z niskimi kwalifikacjami).

OFEROWANE WSPARCIE:

  • indywidualne doradztwo zawodowe,
  • poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże zawodowe,
  • pośrednictwo pracy.

ZA UDZIAŁ W SZKOLENIACH I STAŻACH ZAWODOWYCH WYPŁACANE JEST STYPENDIUM !

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Biuro projektu:

ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel: 95 720 73 25, 510-134-411

e-mail:   wzdzbwe@zdz.gorzow.pl

Pliki do pobrania:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.