Komisja Kwalifikacyjna Nr 267 do spraw stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, znajduje się przy Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. od 1999 roku.

Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu, w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego, serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług oferowanych przez naszą Komisję Kwalifikacyjną.

Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).

Zapraszamy również do udziału w szkoleniach przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie:

  • „Dozoru i/lub eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych – Grupa 1”;
  • „Dozoru i/lub eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych – Grupa 2”.
  • „Dozoru i/lub eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych – Grupa 3”.

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI KOMISJI

Podstawą prawną działalności Komisji kwalifikacyjnej jest decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o powołaniu Komisji (na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.) 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOMISJI

Zgodnie z aktem powołania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 marca 2020 r. Komisja Kwalifikacyjna Nr 267 przeprowadza egzaminy sprawdzające w celu uzyskania kwalifikacji na stanowisku dozoru oraz eksploatacji w zakresie:

Grupa 1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
1) Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2) Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
3) Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV;
4) Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
5) Urządzenia elektrotermiczne;
6) Urządzenia do elektrolizy;
7) Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
8) Elektryczna sieć trakcyjna;
9) Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10) Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Grupa 2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
1) Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2) Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
3) Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi;
4) Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
5) Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
6) Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
7) Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
8) Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
9) Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW;
10) Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Grupa 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
3) Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
4) Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
5) Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
6) Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
7) Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
8) Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
9) Turbiny gazowe;
10) Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

OPŁATA EGZAMINACYJNA

Uprzejmie informujemy, że w 2023 roku łączny koszt wynosi: 450,00 zł (349,00 zł opłata egzaminacyjna + 101,00 zł seminarium energetyczne mające na celu aktualizację obowiązujących przepisów). Czas trwania do 1 godziny.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dziennik Ustaw z dnia 13 września 2013 r. poz.1074).

KONTAKT

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących m.in. terminów i miejsca przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych, wniosków o sprawdzenie kwalifikacji oraz formy płatności serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. (95) 722 40 06, tel. (95) 722 77 47
e-mail: okz@zdz.gorzow.pl,  zdz.biurowe@zdz.gorzow.pl

Do pobrania:

harmonogram egzaminów

zmiany w rozporządzeniu 2022

wniosek_G1_D
wniosek_G1_E

wniosek_G2_D
wniosek_G2_E

wniosek_G3_D
wniosek_G3_E