Kursy przygotowujące do egzaminu przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).