Cel szkolenia: przygotowanie kandydatów do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano – montażowych metalowych- wszystkich typów, uzyskanie państwowych dożywotnich uprawnień IMBiGS.

Start : 11.09.2015 r., godz. 16:00 WZDZ Gorzów Wlkp.