Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

WZROST WIEDZY I KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW WZDZ GORZÓW WLKP.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Celem projektu jest: rozwój i podniesienie jakości usług świadczonych przez pracowników Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. poprzez udział w szkoleniach.

 

SZKOLENIA OBOWIĄZKOWE:

 • Budowanie zespołu
 • Proekologiczne rozwiązania w firmie
 • Zmniejszanie obszarów dyskryminacji pracowników ze względu na płeć i wiek
 • Stres i wypalenie zawodowe
 • Profesjonalna rozmowa przez telefon i obsługa klienta
 • Tworzenie map myśli

 

SZKOLENIA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ:

 • Techniki motywowania pracowników
 • Zarządzanie zespołem pracowniczym
 • Zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwie

 

SZKOLENIA POZOSTAŁE DO WYBORU:

 • Język angielski /podstawowy/
 • Język hiszpański /podstawowy/
 • Zaawansowany kurs obsługi komputera – Excel, Acces – tworzenie baz danych
 • Bezwzrokowe pisanie na komputerze
 • Komputerowe prowadzenie kadr
 • Zarządzanie projektem wg metod PRINCE i PMI
 • Prawo zamówień publicznych/unijna zasad konkurencyjności
 • Wystąpienia publiczne i tworzenie prezentacji w tym obsługa PowerPoint
 • Skuteczne techniki negocjacji
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Budowanie realizacji z klientem i otoczeniem zewnętrznym
 • Skuteczne techniki sprzedaży usług szkoleniowych

 

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • pakiety edukacyjne i materiały szkoleniowe
 • catering

 

Dokumenty  do pobrania:

 

Biuro projektu:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego

Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.

tel.  95 722 77 47, fax  95 720 73  25

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego