Ogłaszamy nabór na szkolenie z doradztwa w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 13.05.2016 r.

Zakres tematyczmy:
– bezpieczeństwo i higiena przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin,
– wybrane zagadnienia z zakresu przepisów prawnych,
– integrowanie ochrony roślin,…
– techniki wykonywanie zabiegów w ochronie roślin,
– zapobieganie negatywnemu wpływowi środowiska ochrony roślin na środowisko,
– chrarakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin.
Kurs podstawowy 24 h, kurs uzupełniający 7 h.
Zaświadczenie utrzymuje ważność przez 5 lat.

Zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego ul. Sikorskiego 95, tel. 95-722-40-06