Spawanie metodą MAG polega na spawaniu za pomocą łuku elektrycznego wytwarzanego pomiędzy elektrodą topliwą a spawanym materiałem. Elektrodą topliwą jest drut podawany w sposób ciągły. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu osłonowego (w metodzie MAG używany jest gaz chemicznie aktywny, np. CO2).

NazwaSpawanie metodą MAG
Liczba godzin 85 (w tym: teoria 25 godz., praktyka 60 godz.)
Do kogo skierowanyukończone 18 lat, ukończona szkoła zawodowa (zasadnicza lub średnia), świadectwo lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza.
Zakres tematyczny1. Procesy spajania i pokrewne spawaniu
2. Rysunek techniczny w spawalnictwie
3. Materiały podstawowe
4. Materiały dodatkowe
5. Podstawy elektrotechniki
6. Urządzenia i sprzęt do spawania
7. Technika i technologia spawania
8. Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych
9. Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie
10. Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy
11. Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa
12. Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych
13. Zajęcia praktyczne
Cel kursu nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku spawacza w osłonie dwutlenku węgla oraz zdobycie stosownych uprawnień, zaświadczeń.
Masz pytania? Kliknij tutaj

Formularz kontaktowy

 

Weryfikacja antyspamowa

 

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja