NazwaSpawanie acetylenowo-tlenowe
Liczba godzin 85 (w tym: teoria 25 godz., praktyka 60 godz.)
Do kogo skierowanyukończone 18 lat, ukończona szkoła zawodowa (zasadnicza lub średnia), świadectwo lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza.
Zakres tematyczny1. Procesy spajania i pokrewne spawaniu,
2. Rysunek techniczny w spawalnictwie,
3. Materiały podstawowe,
4. Materiały dodatkowe,
5. Urządzenia i sprzęt do spawania,
6. Technika i technologia spawania,
7. Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych,
8. Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie
9. Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy
10. Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa,
11. Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych.
Cel kursu zdobycie umiejętności spawania acetylenowo-tlenowego (gazowego) - 311, uzyskanie stosownych uprawnień i zaświadczeń
Masz pytania? Kliknij tutaj

Formularz kontaktowy

 

Weryfikacja antyspamowa

 

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja