Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

„PRACA SIĘ OPŁACA!”

Czas trwania projektu: listopad 2012r. – styczeń 2014r.

Projekt realizowany przez
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski

Rekrutacja uczestników trwa do końca grudnia 2012r.

Celem projektu jest: wzrost poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych niezatrudnionych,
zamieszkałych północną część województwa lubuskiego (miasto: Gorzów Wlkp., powiaty: gorzowski,
międzyrzecki, sulęciński, strzelecko-drezdenecki, słubicki) poprzez zdobycie przez nich nowych
kwalifikacji i aktywne kreowanie swojej drogi zawodowej.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne:
1. Doradztwo i pomoc psychologiczną
2. Opracowanie Indywidualnych Planów Działania
3. Szkolenia komputerowe
3. Płatne praktyki zawodowe*
4. Szkolenia zawodowe*:

Kucharz małej gastronomii

Sprzątanie i tereny zielone

Bukieciarstwo i florystyka

Pomocnik asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej

Ponadto uczestnicy otrzymują:
1. Materiały piśmiennicze: teczka, notes, długopis
2. Materiały szkoleniowe: podręczniki, itp.
3. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
4. Ciepły posiłek
5. Zwrot kosztów dojazdu
6. Ubrania ochronne: fartuchy, rękawice, czepki, itp.*

* dotyczy wybranych uczestników projektu

Dokumenty do pobrania:

 

Biuro projektu:
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 95, tel. (95) 722 77 47, pok. 26