Zapraszamy do składania Ofert na rozeznanie rynku nr 1/2022/6.2 na realizację usługi indywidualnego doradztwa zawodowego oraz warsztatów aktywnego poszukiwania pracy. Więcej informacji w zakładce:  https://zdz.gorzow.pl/zapytania-ofertowe/