Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
 

PODNIESIENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW I KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ FIRMY REMOR S.A.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Celem projektu jest: podwyższenie kwalifikacji i zdobycie nowych umiejętności przez 35 pracowników firmy REMOR S.A. poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

Szkolenia techniczne:

 • Program Autodesk Inventor (poziom podstawowy)
 • Program Autodesk Inventor (poziom zaawansowany)
 • Obróbka plastyczna materiałów

 

Szkolenia z zakresu produkcji i zarządzania:

 • Doskonalenie umiejętności menedżerskich
 • Balansowanie linii produkcyjnych, planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji
 • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008


Szkolenia z zakresu zaopatrzenia i logistyki:

 • Gospodarka magazynowa z elementami projektowania, zagospodarowania magazynów
 • Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa
 • Dystrybucja i planowanie dostaw
 • Dostosowanie maszyn i urządzeń technicznych do minimalnych wymagań bezpieczeństwa


Szkolenia miękkie:

 • Obsługa reklamacji
 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Dystrybucja i planowanie dostaw
 • Doskonalenie umiejętności sprzedaży


Warsztaty:

 • Warsztaty nt. podnoszenia świadomości ekologicznej obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu
 • Warsztaty nt. zarządzania różnorodnością  dla kadry zarządzającej
 • Warsztaty z zakresu zmniejszania obszarów dyskryminacji pracowników ze względu na płeć i wiek obowiązkowe dla każdego uczestnika projektu
 • Warsztaty nt. budowania ścieżek kariery zawodowej w firmie dla kadry zarządzającej


W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • pakiety edukacyjne (teczka, notes, długopis, płyta CD)
 •  materiały szkoleniowe, podręczniki
 • poczęstunek


Dokumenty do pobrania:

 

Biuro projektu:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Grunwaldzka 30, 73-200 Choszczno
tel.  510 134 411  /  95 765 15 76
fax  95 765 79 73

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego