logo_kapitalLudzki_wzdz_UP_UE
Człowiek – najlepsza inwestycja
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
REKRUTACJA DO PROJEKTU dla osób 50+
„Budujemy swoją przyszłość”
Projekt realizowany w okresie od  01 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 40 osób bezrobotnych (20 kobiet i 20 mężczyzn) powyżej 50 roku życia
pozostających bez pracy w tym; osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy 
z powiatu gorzowskiego (m. Gorzów Wlkp., gmina Deszczno, gmina Bogdaniec, gmina Kłodawa, m. Kostrzyn nad Odrą, gmina Santok, gmina Lubiszyn, gmina Witnica) w województwie lubuskim poprzez zdobycie nowych kwalifikacji na szkoleniach i doświadczenia zawodowego na stażach od kwietnia 2014r. do marca 2015r.
W ramach projektu oferujemy:
1.    Poradnictwo  zawodowe
Identyfikację potrzeb i wyznaczanie Indywidualnych Planów Działań dla każdego uczestnika projektu (10 godz./1 os.)

2.    Szkolenia zawodowe ze stypendium
•    Ekologiczny pracownik biurowy –150 godz.
•    Handlowiec – 150 godz.
•    Spawanie metodami MIG/MAG – 220 godz.
•    Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC  –  220 godz.

 3.    Płatne staże zawodowe – 3 miesiące4.    Pośrednictwo pracy


Uczestnicy biorący udział w projekcie otrzymają:

•    materiały piśmiennicze i dydaktyczne
•    odzież ochronną
•    poczęstunek
•    zwrot kosztów za dojazdy do miejsca realizacji zajęć
•    zwrot kosztów za opiekę nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
•    stypendium szkoleniowe
•    stypendium stażowe

Osoba zależna – osoba wymagająca ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem lub wspólnym gospodarstwem domowym z osobą objętą działaniami w ramach projektu.
 
Dokumenty do pobrania:
Biuro projektu:
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax (95) 722 77 47
Pokój nr 22, II-piętro

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego