Wymagania stawiane kandydatom ukończone 18 lat, wykształcenie min. podstawowe, brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Zakres tematyczny:

  • użytkowanie eksploatacyjne,
  • BHP,
  • Dokumentacja techniczna,
  • Podstawy elektrotechniki,
  • Budowa przecinarek do nawierzchni drogowych
  • Technologia robót,
  • Zajęcia praktyczne.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu Operatora przecinarek do nawierzchni drogowych, wszystkie typy kl. III oraz przygotowanie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Absolwent po złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzyma świadectwo wydanie przez IMBiGS uprawniające do wykonywania prac w zakresie Operatora przecinarek do nawierzchni drogowych, wszystkie typy, kl. III.

Masz pytania? Kliknij tutaj

Formularz kontaktowy

 

Weryfikacja antyspamowa

 

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja