Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – CNC”. Planowany termin rozpoczęcia kursu 06.05.2016 r. godzina 16:00.

Zakres tematyczny:
– rysunek techniczny,
– komputerowe wspomaganie projektowania,
– istota funkcjonowania sterowania numerycznego,
– struktura programu sterującego,
– programowanie ruchów narzędzi,
– układy współrzędnych, definicje, transformacje,
– narzędzia – wymiary, parametry pracy, kompensacja promienia,
– obróbka gwintów na obrabiarkach CNC,
– inne funkcje przygotowawcze,
– programowanie parametryczne,
– podprogramy,
– programowanie cykli obróbkowych.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku operatora obrabiarek sterowanych numerycznie
Absolwent kursu po złożeniu egzaminu wewnętrznego z wynikiem pozytywnym otrzymuje stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursu uprawniające do wykonywania prac w zakresie Operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Liczba godzin szkolenia: 120
Uczestnicy szkolenia otrzymają:
– materiały szkoleniowe,
– zaświadczenie oraz certyfikat ukończenia kursu

Zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego ul. Sikorskiego 95, tel. 95-722-40-06 e-mail. wzdz.kaczmarek@o2.pl

DCF 1.0