Podziałanie 6.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”

„Nowy zawód Twoją szansą”
Projekt realizowany w okresie od 04.01.2010 r. do 31.08.2010 r. przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowegow partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich

 

Celem projektu jest przywrócenie na rynek pracy 46 osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia z powiatu strzelecko – drezdeneckiego, poprzez przeprowadzenie doradztwa, szkoleń i warsztatów.W ramach projektu oferujmy bezpłatne moduły szkoleniowe:

Lp.
Doradztwo
Szkolenie ogólne
Szkolenie zawodowe
Warsztaty
Termin realizacji
1.
8h doradztwa zawodowego
100h szkol. z obsługi komputera
Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 140h 3-dniowe warsztaty-24h luty – kwiecień
2. 8h doradztwa zawodowego 100h szkol. z obsługi komputera Księgowo-kadrowy – 200h 3-dniowe warsztaty-24h marzec – maj
3. 8h doradztwa zawodowego 100h szkol. z obsługi komputera Magazynier z obsługą wózka jezdniowego – 120h 3-dniowe warsztaty-24h kwiecień – maj
4. 8h doradztwa zawodowego 100h szkol. z obsługi komputera Spawacz metodą TIG/MAG – 146h 3-dniowe warsztaty-24h maj – lipiec

Uczestnikom Projektu zapewniamy:
–    dodatki szkoleniowe – 4 zł brutto za 1 godz. obecną szkolenia
–    zwrot kosztów dojazdu,
–    zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną,
–    catering,
–    ubezpieczenie NW,
–    materiały szkoleniowe,

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

 Kwestionariusz rekrutacyjny

Zgłoszenia:Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Kraj.

Biuro projektu:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
ul. Słowackiego 15g
66-500 Strzelce Kraj.
tel./fax (95) 7 63 42 75
e-mail: okzstrzelcekraj@wp.pl

„Człowiek najlepsza inwestycja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego