Szkoła policealna dla dorosłych zaprasza do podjęcia nauki w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Cykl kształcenia trwa trzy semestry i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikację  zawodową.

Oferujemy bezpłatną naukę w małych grupach. Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę odbywać się będą w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu.

Czekamy na słuchaczy, którzy posiadają wykształcenie średnie (technikum lub liceum ogólnokształcące) również bez zdanego egzaminu maturalnego.

Wpisowe wynosi 100 zł.