Wymagania stawiane kandydatom:
– ukończone 18 lat
– brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu

Zakres tematyczny (zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi):
 wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
 charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
 integrowana ochrona roślin
 technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
 zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
 bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin

Liczba godzin:
– szkolenie podstawowe: 14
– szkolenie uzupełniające: 7

Celem kursu jest zdobycie uprawnień do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.  Zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin Dz.U. z 2015 r. prz. 547 z późn. zmianami.

Masz pytania? Kliknij tutaj

Formularz kontaktowy

 

Weryfikacja antyspamowa

 

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja