Wymagania stawiane kandydatom:

  • osoby pełnoletnie,
  • brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu.

Zakres tematyczny:

1. Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy
2. Elementy towaroznawstwa handlowego
3. Dokumentacja handlowa
4. Marketing, sprzedaż i obsługa klienta
5. Organizacja zapotrzebowania i przyjmowanie dostaw towarów
6. Zasady BHP w jednostce handlowej
7. Obsługa kas fiskalnych i elementy terminala płatniczego
8. Zastosowanie programu komputerowego w obsłudze transakcji handlowych

Liczba godzin:  60

Cel kursu: Przyuczenie do zawodu sprzedawcy.

Masz pytania? Kliknij tutaj

Formularz kontaktowy

 

Weryfikacja antyspamowa

 

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja