Wymagania wstępne dla kandydatów:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie co najmniej podstawowe
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora podestów ruchomych nożycowych

Zakres tematyczny:
– wiadomości o dozorze technicznym
– budowa części mechanicznej
– budowa części elektrycznej (zasilanie, napęd i sterowanie)
– aparaty i urządzenia bezpieczeństwa
– budowa części pneumatycznej lub hydraulicznej
– obsługa i konserwacja
– BHP
– zajęcia praktyczne

Liczba godzin: 34.

Po ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu państwowego przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego kursant otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu oraz uprawnienia UDT do obsługi podestów ruchomych.

Masz pytania? Kliknij tutaj

Formularz kontaktowy

 

Weryfikacja antyspamowa

 

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja