Wymagania stawiane kandydatom wykształcenie wyższe minimum licencjackie

Zakres tematyczny:

 • Poradnictwo zawodowe –  definicja i historia
 • Systemy poradnictwa zawodowego  –  funkcje, modele, podstawy prawne,
 • Zadania i rola doradców zawodowych,
 • Rozwój zawodowy człowieka,
 • Podstawy przystosowania zawodowego, zatrudniania i społecznej integracji osób niepełnosprawnych,
 • Wybrane programy pomagania,
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • Metodyka porady zawodowej indywidualnego poradnictwa zawodowego,
 • Metodyka grupowego poradnictwa zawodowego,
 • Narzędzia pracy doradcy zawodowego

Liczba godzin 170

Celem kursu jest przygotowanie merytoryczne i metodyczne słuchaczy do wykonywania zadań doradcy zawodowego poprzez pogłębienie interdyscyplinarnej i specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności w zakresie:

 • zagadnień definicyjnych,
 • historii poradnictwa zawodowego,
 • systemów poradnictwa zawodowego,
 • regulacji prawnych dotyczących poradnictwa zawodowego,
 • zadań i ról doradców zawodowych,
 • teorii rozwoju zawodowego,
 • elementów zawodoznawstwa,
 • różnych programów wspierających podejmowanie decyzji zawodowych,
 • podstawowej wiedzy dotyczącej funkcjonowania instytucji obsługujących rynek pracy,
 • zjawisk zachodzących na rynku pracy oraz warunków i możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy,
 • zasad postępowania doradcy zawodowego z klientem,
 • prowadzenia rozmowy doradczej,
 • prowadzenia zajęć grupowych,
 • tworzenia z klientem projektu zawodowego,
 • gromadzenia i wykorzystywania informacji dotyczącej zatrudnienia i rynku pracy,
 • planowania organizacji pracy własnej,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • tworzenia warsztatu pracy doradcy zawodowego

 

Masz pytania? Kliknij tutaj

Formularz kontaktowy

 

Weryfikacja antyspamowa

 

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja