Ogłaszamy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia 25.01.2016 r. godzina 15:30.

Zakres tematyczny szkolenia:

-wybrane zagadnienia z psychologii,

-podstawy pedagogiki,

-podstawy dydaktyki kształcenia zawodowego,

-zagadnienia dydaktyczno-wychowawcze praktycznego kształcenia zawodowego,

-podstawy prawne kształcenia zawodowego.

Program kursu Zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.nr 113 poz 988 z późn. zmianami)  i zatwierdzony przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. w dniu 04 stycznia 2005r.

Liczba godzin 80

Kurs kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu na wzorze MEN.

Zapisy w Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sikorskiego 95, tel. 95-720-37-47