Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3. „Inicjatyw lokalne na rzecz aktywnej integracji”


„Mam nowe kwalifikacje”Projekt realizowany w okresie od 01.09.2011 r do 31.01.2012 r.
przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Celem projektu jest: wsparcie na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 12 mieszkańców (2 mężczyzn i 10 kobiet) Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie niezatrudnionych, w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata) zagrożonych wykluczeniem społecznym, przyczyniające się do aktywizacji zawodowej ich społeczności.

W ramach projektu bezpłatnie oferujemy:
–    warsztaty aktywizująco – motywujące – 24 godz.
–    szkolenie „Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych” – 140 godz.
–    szkolenie z języka niemieckiego – 120 godz.
–    materiały dydaktyczne: notes, teczka, długopis, podręcznik zawodowy, podręcznik do nauki j. niemieckiego,
–    ubezpieczenie na okres udziały w projekcie,
–    zwrot kosztów dojazdów,
–    catering,
–    badania lekarskieDokumenty do pobrania:
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Formularz rekrutacyjny

Biuro projektu:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego
ul. Słowackiego 15 g
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel./fax. (95) 763 42 75„Człowiek najlepsza inwestycja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego