Działanie 6.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Cykl szkoleń rzemieślniczych dla bezrobotnych szansą na zdobycie nowych kwalifikacji i  zatrudnienie.”
 

Projekt realizowany w okresie 01.10.2009 r. – 30.11.2010 r. przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Międzyrzeczu
w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Międzyrzeczu,
na podstawie umowy nr UDA-POKL.06.01.01-08-056/09-00 zawartej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze.

W ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Cykl szkoleń rzemieślniczych dla osób bezrobotnych szansą na zdobycie nowych kwalifikacji i zatrudnienie”   Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Międzyrzeczu  wraz z partnerem projektu Powiatowym Urzędem Pracy w Międzyrzeczu  zaprasza na bezpłatne szkolenia 174 mieszkańców powiatu  międzyrzeckiego : gminy Bledzew, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna, Trzciel.

Celem Projektu jest wyposażenie uczestników szkolenia w konkretne umiejętności w ramach zaproponowanych zawodów, które pomogą stać się bardziej konkurencyjnym pracownikiem na rynku pracy.  Ponadto celem szczegółowym jest zwiększenie motywacji osób bezrobotnych oraz podniesienie aspiracji zawodowych a także poprawa pewności siebie i wzrost samooceny.

Realizowane będą następujące szkolenia:
Hydraulik, pracownik księgowo-kadrowy, glazurnik-posadzkarz, monter ścianek działowych,
technolog robót wykończeniowych, obsługa komputera, j. niemiecki, murarz-tynkarz, malarz-tapeciarz, kelner-barman, j. angielski, blacharz, brukarz, sekretarka asystentka szefa.

W ramach Projektu oferujemy:
– grupy po 12 osób,
– materiały szkoleniowe i podręczniki,
– catering,
– ubezpieczenie NWW w trakcie trwania kursu,
– doradztwo – indywidualne i grupowe,
– zwrot kosztów dojazdu.

Rekrutacja: 15 .10.2009 r. – 30.09.2010 r.

Biuro Projektu:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Staszica 22, 66-300 Międzyrzecz
Tel.: 095 741 2035
Tel. kom.:
e-mail: okzmcz@poczta.onet.pl

osoby do kontaktu:
Białas Jolanta – 95 741 2035
Dyla Paulina – 95 741 2051

Lider: Ośrodek Kształcenia Zawodowego  ul. Staszica 20, 66-300 Międzyrzecz
Partner: Powiatowy Urząd Pracy Pl. Powstańców Wielkopolskich 1, 66-300 Międzyrzecz

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w projekcie należy wypełnić Formularz rekrutacyjny i dostarczyć do Biura Projektu (osobiście, za pośrednictwem poczty) lub za pomocą poczty elektronicznej, pod adres:okzmcz@poczta.onet.pl

Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie przyjmowane są do 31 sierpniaa 2009 r. (za datę wpływu uważa się datę doręczenia do Biura Projektu).