Pilotażowa usługa doradczo szkoleniowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno – spożywczego.

W ramach projektu systemowego PARP pn.: „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności”.

Celem usługi jest podniesienie konkurencyjności, zyskowności lub rentowności i potencjału Klientów. Uzyskane wsparcie doradczo – szkoleniowe ma pomóc firmom w procesie przechodzenia ze skali mikro do poziomu małych przedsiębiorstw oraz z poziomu przedsiębiorstw małych do średnich.
Komponent I – doradczy
– etap 1 audyt marketingowy
– etap 2 doradztwo strategiczne – przygotowanie planu marketingowego
– etap 3 asysta we wdrażaniu planu marketingowego.

Komponent II – szkolenia
– podstawowe zagadnienia z zakresu marketingu, budowania planu marketingowego w branży przetwórstwa rolno – spożywczego,
– wdrażania planu we własnym przedsiębiorstwie i zasad monitorowania jego realizacji.

Usługi te są prowadzone przez doświadczonych konsultantów głównie na terenie województw lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Projekt realizowany od 01.06.2013r. do 31.03.2014r.

Biuro Projektu

WZDZ Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel: 95 720 73 25
e-mail zdz@zdz.gorzow.pl