Projekt systemowy 2013 – 2015 „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. świadczy usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym obejmujące:
1.      Etap I –przeprowadzenie audytu innowacyjności, czyli identyfikację możliwości rozwoju i potrzeb przedsiębiorcy w obszarze innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. Wynikiem audytu są solidne podstawy informacyjne do planowania rozwoju technologicznego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i produktów;
2.      Etap II – doradztwo, mające doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane w etapie I. Zakres doradztwa:
  • przygotowanie oferty lub zapytania o technologię,
  • przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii,
  • nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii,
  • pomoc doradczą we wdrażaniu technologii lub podczas negocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii,
  • monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz inne aspekty pomocy powdrożeniowej.

Termin realizacji projektu: 01.07.2013 r. – 30.06.2015 r.

[box type=”note”]Po terminie zakończenia projektu, przedsiębiorcy mogą korzystać z usług Ośrodka KSI i KSU w ramach trwałości projektu.[/box]
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług!
Kontakt: Wanda Zarakowska
tel.: 95 722 83 70
e-mail: wzdzwz@zdz.gorzow.pl