Wymagania stawiane kandydatom:

 • posiadanie wyższego wykształcenia,
 • nie byłą skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu.

Zakres szkolenia:

 • Przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych ,
 • Klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
 • Budowa i używanie opakowań,
 • Zasady znakowania,
 • Dokumentacja
 • Szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych,
 • Warunki przewozu, załadunku, rozładunku i manipulowanie ładunkiem,
 • Obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem,
 • Przepisy dotyczące przewozu drogowego,
 • Dokumentacja.

Liczba godzin: 52

Cel szkolenia:

Przygotowanie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT.

Masz pytania? Kliknij tutaj

Formularz kontaktowy

 

Weryfikacja antyspamowa

 

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja