Uczestnicy:

Osoby pracujące na stanowiskach robotniczych i inni pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Cel szkolenia:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Liczba godzin: 8

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu instruktażu z BHP.

Masz pytania? Kliknij tutaj

Formularz kontaktowy

 

Weryfikacja antyspamowa

 

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja