Uczestnicy:

Pracownicy inżynieryjno-techniczni zakładów pracy, w szczególności projektanci, konstruktorzy, technologowie, organizatorzy produkcji, pracownicy, którzy realizują zadania związane z organizacją komórek organizacyjnych, procesów i stanowisk pracy.

Cel szkolenia:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
  • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ergonomii, metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Liczba godzin 16

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu z BHP.

Masz pytania? Kliknij tutaj

Formularz kontaktowy

 

Weryfikacja antyspamowa

 

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja