Zapraszamy na szkolenie Archiwista I-go stopnia. W programie:

  1. Zadania archiwum zakładowego lub składnicy akt w zakresie przyjmowania dokumentacji aktowej z komórek organizacyjnych
  2. Prowadzenie ewidencji dokumentacji archiwizowanej.
  3. Zasady i sposób porządkowania zalegającej, nieuporządkowanej dokumentacji dokumentacji aktowej w archiwum zakładowym lub składnicy akt w rozbiciu na zespoły archiwalne (segregacja dokumentacji na kategorie archiwalne A, B25 (dla składnic akt), BE i B, opisywanie teczek, znakowanie dokumentacji).
  4. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej – sporządzanie spisów dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia Styczeń 2017 r.

Zapisy w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Sikorskiego 95, pod nr tel. 95-722-40-06archiwum