Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

„Aktywna młodość – pewniejsza przyszłość zawodowa”

Projekt realizowany w okresie od sierpnia 2012 r. do lipca 2014 r.
przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
w partnerstwie z Miastem Gorzów Wlkp.

Celem projektu jest: uzupełnienie wiedzy oraz nabycie kompetencji ułatwiających wejście na rynek pracy przez  770 uczniów gorzowskich szkół w ramach zajęć pozalekcyjnych

W ramach projektu oferujemy bezpłatne:

1. Doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną,
2. Zajęcia wyrównawcze /język niemiecki, język angielski, matematyka/,
3. Szkolenia zawodowe:

 • ECDL  CORE, ECDL  ADVANCED
 • Operator wózka jezdniowego
 • Glazurnik/posadzkarz
 • Eksploatacja urządzeń do 1 kV
 • Obsługa nowoczesnych programów księgowych
 • Kursy gastronomiczne /zdobnictwa  cukierniczego, baristy, sommeliera, kelnera/

4.    Praktyki zawodowe:

 •   technik architektury krajobrazu
 •   kucharz małej gastronomii
 •   pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 •   akademia kulinarna
 •   praktyki hotelarskie
 •   praktyki mechaniczne, logistyczno-spedycyjne, budowlane

5.    Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają:
1.    Pakiet edukacyjny,  tj. teczkę, notes, długopis
2.    Materiały szkoleniowe, tj. podręczniki, ćwiczenia, słowniki
3.    Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
4.    Poczęstunek
5.    Zwrot kosztów przejazdów*
6.    Ubrania ochronne,  tj. kombinezon/koszula, buty, rękawice, czapka, okulary*

Dokumenty do pobrania:

 

* dotyczy wybranych szkoleń i praktyk zawodowych

Biuro projektu:
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 95
tel. (95) 722 77 47
II piętro, pok. 22
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego