Zapraszamy do udziału w projekcie „Sam kreuję swoją przyszłość”. Projekt umożliwia pozyskanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące na terenie województwa lubuskiego, które zostały zwolnione przez pracodawcę z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz osoby, które są zagrożone zwolnieniem z pracy ze względu na procesy modernizacji lub restrukturyzacji.

Więcej informacji o projekcie tutaj.