Kurs przeznaczony jest dla osób chcących podjąć pracę w zawodzie opiekuna w domu pomocy społecznej.

 • Dom pomocy społecznej,
 • Wybrane typy domów pomocy społecznej,
 • Podstawy prawa,
 • Podstawy psychologii,
 • Komunikacja, negocjacje, mediacje,
 • Podstawy psychiatrii,
 • Gerontologia,
 • Podstawy higieny i pielęgnacji,
 • Podstawy rehabilitacji i aktywizacji,
 • Instytucje i organizacje o charakterze pomocowym,
 • Budowanie systemu oparcia społecznego,
 • Ewaluacja,
 • Etyka,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Liczba godzin: 120

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiadomości i umiejętności zawodowych niezbędnych w pracy opiekuna w domach pomocy społecznej różnego typu, takich jak:

 • publiczne i prywatne domy pomocy społecznej różnych typów, a w szczególności:
 • dla osób starszych,
 • dla osób przewlekle chorych,
 • dla osób niepełnosprawnych,
 • dla osób chorych psychicznie,
 • dla osób z upośledzeniem umysłowym,
 • dla dzieci,
 • domy samotnej matki,
 • domy dla osób bezdomnych,
 • środowiskowe domy samopomocy dla osób chorych psychicznie,
 • ośrodki wsparcia o charakterze półstacjonarnym.

 

Masz pytania? Kliknij tutaj

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja