Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako asystent rodziny, które legitymują się:

  • wykształceniem średnim oraz udokumentowanym co najmniej 3-letnim stażem pracy z dziećmi lub rodziną

lub

  • wykształceniem wyższym na kierunku innym niż wymienione w art.12, ust.1, pkt 1 a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, po.887) oraz udokumentowanym co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną.

Zakres tematyczny:

  • Wybrane zagadnienia z pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej,
  • Podstawy prawne w obszarze funkcjonowania rodziny i jej specjalistycznego wsparcia,
  • Kompetencje i warsztat pracy asystenta rodziny,
  • Podstawy wiedzy o rodzinie – obszary pracy z rodziną,
  • Działania asystenta rodziny w zakresie wspomagania rodziny problemowej,
  • Praktyki zawodowe.

Liczba godzin 230

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań zawodowych asystenta rodziny.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia ukończeniu kursu na drukach Ministerstwa Edukacji  Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Masz pytania? Kliknij tutaj

Zapisz się na kurs - wypełnij poniższy formularz

 

Weryfikacja