Rozpoczęcie szkolenia 22.06.2016 r. godzina 16:00, ul. Sikorskiego 95. Kurs skierowany jest dla wszystkich osób zainteresowanych obsługą programu.Kurs Autodesk Inventor – Stopień I obejmuje wszystkie etapy pracy projektanta-mechanika: od sprawnego modelowania parametrycznych części, poprzez adaptacyjne projektowanie zespołów, po automatyczne generowanie dokumentacji warsztatowej i tworzenie prezentacji. Szkolenie przedstawia filozofię programu, metodykę pracy, interfejs Autodesk Inventor oraz struktura aplikacji.

Liczba godzin 40

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenie na wzorze MEN oraz certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., tel. 95-722-40-06 lub e-mail wzdz.kaczmarek@o2.pl