Z dniem 1 lipca 2015 r. w związku ze zmianą stopy referencyjnej WZDZ obniża oprocentowanie pożyczki udzielanej przez Fundusz Pożyczkowy WZDZ dla MŚP w ramach LRPO 2.5.

5,76 % dla małych i średnich przedsiębiorstw działających do 1 roku

3,76 % dla małych i średnich przedsiębiorstw działających powyżej 1 roku