KSU

Usługa szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców.

Usługa szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa to usługa doradczo-szkoleniowa, której celem jest rozwój przedsiębiorstw poprzez poprawę zarządzania ich finansami, w tym w szczególności optymalizację relacji przychodów do kosztów, przy zastosowaniu prostych i szybkich do wdrożenia działań lub procedur. Obejmuje doradztwo w zakresie optymalizacji obszarów funkcjonowania firmy takich jak:

• Sprzedaż i marketing,
• IT / telekomunikacja,
• Finanse ,
• Księgowość,
• Podatki,
• Prawo.Usługa jest przeznaczona dla firm, które chcą podnieść swoją konkurencyjność i dokonać usprawnień w swoim funkcjonowaniu, korzystając przy tym z fachowej wiedzy i doświadczenia naszych konsultantów. Najważniejsze korzyści z udziału w projekcie obejmują:
– Ograniczenie ryzyka związanego z potencjalną utratą płynności finansowej,
– Zwiększenie efektywności wykorzystania finansowania zewnętrznego,
– Podniesienie potencjału rozwojowego firmy,
– Wzrost efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Usługa jest dofinansowana w 70% w ramach pomocy de minimis, przedsiębiorca płaci jedynie 30% wartości usługi.

Z usługi szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa mogą korzystać mikro- i małe przedsiębiorstwa.

Usługa składa się z 2 etapów:
• Etap I – Audyt optymalizacyjny;
• Etap II – Doradztwo we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień

Audyt optymalizacyjny jest wstępnym rozpoznaniem potrzeb Klienta. Działalność przedsiębiorstwa poddawana jest analizie w co najmniej dwóch obszarów spośród: sprzedaż i marketing, IT/telekomunikacja, finanse, księgowość, podatki, prawo. Po zrealizowaniu audytu przygotowany jest raport w formie streszczenia menadżerskiego, uwzględniający specyfikę i potrzeby firmy, zawierający co najmniej trzy rekomendacje dotyczące wdrożenia w przedsiębiorstwie najkorzystniejszych rozwiązań lub usprawnień skutkujących poprawą zarządzania finansami firmy.

Drugi etap realizacji usługi obejmuje doradztwo we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień, których celem jest przede wszystkim poprawa zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez optymalizację relacji przychodów do kosztów, a w efekcie poprawa jego efektywności i zwiększenie jego konkurencyjności.

Przykładowe działania mogą obejmować m.in. uproszczenie lub optymalizację procesów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, analizę relacji kosztów, zysków i przychodów, analizę kosztów sprzedaży i marketingu, analizę wskaźników (rentowności, płynności, zadłużenia), weryfikację działań marketingowych, outsourcing poszczególnych obszarów działalności, weryfikację umów, ograniczenie ryzyk podatkowych i prawnych, weryfikację prawidłowości stosowanych zasad rozliczeń podatkowych, wskazanie sytuacji niestanowiących jednoznacznego naruszenia przepisów prawa podatkowego, ale które ze względu na niejednolitość interpretacji mogą budzić wątpliwości w przypadku ewentualnych kontroli podatkowych lub skarbowych i inne w zależności od potrzeb przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje:
Wojewózki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: 95 722 83 70; 512 070 709
e-mail: wzdzwz@zdz.gorzow.pl

„Człowiek – najlepsza inwestycja”