KSU

Usługa systemowa KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno – spożywczego.

W ramach projektu systemowego PARP pn.: „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności”.

Celem usługi jest podniesienie konkurencyjności, zyskowności lub rentowności i potencjału Klientów. Uzyskane wsparcie doradczo – szkoleniowe ma pomóc firmom w procesie przechodzenia ze skali mikro do poziomu małych przedsiębiorstw oraz z poziomu przedsiębiorstw małych do średnich.

Komponent I – audyt marketingowy
Komponent II – doradztwo strategiczne – przygotowanie planu marketingowego
Komponent III – asysta we wdrażaniu planu marketingowego.
Komponent IV – szkolenie:
– podstawowe zagadnienia z zakresu marketingu, budowania planu marketingowego w branży przetwórstwa rolno – spożywczego,
– wdrażania planu we własnym przedsiębiorstwie i zasad monitorowania jego realizacji.

Usługi te są prowadzone przez doświadczonych konsultantów głównie na terenie województw lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Projekt realizowany od 24.11.2014r. do 31.05.2015r.

Biuro Projektu:
WZDZ Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 95
66-400 Gorzów Wlkp.
tel: 95 720 73 25
e-mail zdz@zdz.gorzow.pl

Człowiek – najlepsza inwestycja

Picture1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego