Szkolenia energetyczne kończące się egzaminem państwowym z zakresu eksploatacji „E”  i dozoru „D” urządzeń i instalacji energetycznych dla grupy 1-elektrycznej, 2-ciepłowniczej i 3-gazowej.