Działanie 9.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”„Sprawny operator wózka jezdniowego i komputera”

Projekt realizowany w okresie 01.03.2010r.-31.08.2010 r. przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. dla mieszkańców powiatu gorzowskiego.
Adresatami projektu są osoby bezrobotne z powiatu gorzowskiego.

W ramach Projektu oferujemy:
•    2 edycje szkoleń z obsługi wózka jezdniowego i komputera,
•    materiały szkoleniowe i promocyjne
•    poczęstunek
•    ubezpieczenie NNW w trakcie trwania kursu
•    zwrot kosztów dojazdu
•    zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.
Planowany termin rekrutacji: od 01marca 2010 r. do  30 kwietnia 2010r. 

Biuro Projektu:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Kopernika 4a; 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Tel.: 95 727 96 68;
e-mail: okz.kostrzyn@onet.pl

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.